Fundacja im. Prof. Juliana Aleksandrowicza

fundacjaFundacja Profilaktyki i Leczenia Chorób Krwi im. Prof. Juliana Aleksandrowicza

Ul. Stradomska 11/3 Kraków 

Tel/fax 012 431-13-12 

Numer konta fundacji:

89 12404650 1111 0000 51453280

Numer KRS:

0000088056

Fundacja została założona w celu wspomożenia rozwoju badań nad patogenezą i zapobieganiem nowotworowym chorobom krwi, jako kontynuacja naukowej i społecznej działalności Profesora Juliana Aleksandrowicza.

Została zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej 9 maja 1990 roku a następnie zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.Warszawy – Pragi w dniu 12 lipca tego roku.

Od marca 2004 r. Fundacja posiada status ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO.

Fundacja stawia sobie następujące cele:

Badanie środowiskowych czynników predysponujących do rozwoju chorób krwi

Zorganizowanie laboratoriów badawczych o odpowiednim wyposażeniu aparaturowym do badań układu krwiotwórczego i odpornościowego.

Szkolenie lekarzy i zespołów badawczych zainteresowanych pracą w wyżej wymienionym zakresie.

Wprowadzenie nowych metod diagnostycznych i terapeutycznych.

Zorganizowanie i prowadzenie Ośrodka Przeszczepu Szpiku, a tym samym stworzenie szansy przywrócenia zdrowia chorym z ostrymi i przewlekłymi nowotworowymi chorobami krwi.

Zorganizowanie dla chorych nowoczesnego ośrodka dziennego leczenia i opieki.

Zorganizowanie systemu opieki socjalnej dla chorych i ich rodzin.

Gromadzenie funduszy na zakup leków lub instrumentów ratujących życie, niedostępnych lub nie produkowanych w Polsce.

Fundacja od 20-tu lat wspiera Klinikę Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, poprzez zakupy aparatury diagnostyczno terapeutycznej, odczynników laboratoryjnych, drogich a niezbędnych leków.

Wspomaga szkolenia kadry medycznej i analitycznej, organizuje konferencje naukowe.

http://www.fundacjaaleksandrowicza.krakow.pl/