Stradomskie Centrum Dialogu

Numer konta: 40 1030 0019 0109 8530 0019 7089

Numer KRS: 0000310044

Fundacja Stradomskie Centrum Dialogu została założona 17 lipca 2008. Jej działalność opiera się na budowaniu międzykulturowego porozumienia oraz walki ze stereotypami.

Naszą grupą docelową są przede wszystkim ludzie zainteresowani kulturą, sztuką oraz historią, bez względu na wiek. Działalność Fundacji zakłada:

 • Organizowanie wystaw czasowych i stałych
 • Wykłady
 • Zajęcia warsztatowe dla różnych grup wiekowych
 • Publikacje historyczne
 • Projekcje filmów
 • Konferencje na temat różnych zagadnień historycznych
 • Spotkania z ocalałymi z Holokaustu
 • Gromadzenie i archiwizowanie świadectw i dokumentów przeszłości
 • Organizacja Dnia Dawcy Szpiku
 • Spotkania osób po przeszczepach szpiku kostnego
 • Konferencje pacjentów z chorobami krwi

Jako organizacja pożytku publicznego możemy kontynuować naszą działalność dzięki wsparciu dobrych ludzi. Każda pomoc daje nam możliwość docierania do szerszego grona osób chorych, potrzebujących i samotnych.

Dotacje mogą być przekazane w formie czeku lub przelewu bankowego.

Kontynuacja działań Fundacji Stradomskie Centrum  Dialogu zależy od Państwa hojności.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.scd.krakow.pl