Działalność społeczna

Prof. dr hab. n. med.  Aleksander B. Skotnicki – działalność społeczna:

 1. absolwent Akademii Medycznej w Krakowie ( 1966 – 1972)
 2. hematolog, transplantolog, specjalista chorób wewnętrznych IIº
 3. profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego
 4. kierownikKatedry Hematologii CMUJ
 5. ordynator Kliniki Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
 6. członek honorowy Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów ( przewodniczący Oddziału Krakowskiego)
 7. vice przewodniczący Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego
 8. członek Polskiej Akademii Umiejętnosci
 9. prezes Fundacji Profilaktyki i Leczenia Chorób Krwi im. prof. Juliana Aleksandrowicza
 10. prezes Fundacji Stradomskie Centrum Dialogu

Następca profesora Juliana Aleksandrowicza, wybitnego polskiego naukowca i społecznika, który swoje korzenie żydowskie łączył z głębokim polskim patriotyzmem wyrażającym się z jednej strony poczuciem odpowiedzialności za zdrowie narodu, a z drugiej staraniami o bezpieczeństwo żołnierzy polskiej armii (inicjator oznaczania grup krwi we wrześniu 1939 r. i lekarz wojskowy w walkach Armii Krajowej).

*****

Niezależnie od pracy klinicznej i naukowej, a także organizacyjnej (stworzenie nowoczesnego ośrodka leczenia nowotworowych chorób krwi oraz transplantacji szpiku) – prof. Aleksander B. Skotnicki –jest aktywny na niwie społecznej m.in. w zakresie opieki lekarskiej nad uratowanymi z Holokaustu przedwojennymi mieszkańcami Krakowa oraz dokumentowanie historii krakowian rozsianych w następstwie wojny po wszystkich kontynentach;

Aktywność społeczna:

 1. Prezes Zarządu i jeden z członków założycieli działającej od 1990 roku Fundacji Profilaktyki i Leczenia Chorób Krwi im. prof. Juliana Aleksandrowicza www.fundacjaAleksandrowicza.krakow.pl

 

 1. Organizator corocznych spotkań chorych po transplantacji szpiku ( dotychczas 1000 przeszczepów)z Zespołem Kliniki oraz władzami Uniwersytetu, Dyrekcją SU oraz władzami miasta.

Inicjator i współorganizator dorocznych aukcji dzieł sztuki na rzecz chorych z białaczkami ( dotychczas już 20)

 1. Współorganizator spotkań kulturalnych w Synagodze Wysokiej w Krakowie oraz w galerii Stradomskiego Centrum Dialogu, poświęconych wybitnym postaciom i ich działalności na rzecz porozumienia polsko – żydowsko – niemieckiego, z udziałem kolejnych konsulów generalnych USA, Niemiec i ambasadorów Izraela.
 1. Współorganizator posiedzeń Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego poświęconych kolejnym rocznicom oswobodzenia obozu hitlerowskiego w Auschwitz – Birkenau (wykłady m.in. na temat medycyny i farmacji za murami getta, działalności nazistowskich lekarzy w obozach koncentracyjnych oraz twórczości artystycznej i poetyckiej jako wyraz sprzeciwu wobec terroru obozowego ).
 1. Twórca – jako członek – Krakowskiego Towarzystwa Fotograficznego oraz prezes Fundacji Stradomskiego Centrum Dialogu –licznych monograficznych wystaw fotograficznych :
 • „Julian Aleksandrowicz – Krakowianin XX wieku- życie i twórczość”, – Galeria Nafta -2001.
 • „Medycyna i farmacja za murami Getta”, – Centrum Kultury Żydowskiej – 2002.
 • „Okupowany Kraków na uratowanych fotografiach”, – Galeria Nafta – 2003.
 • „Ślub córki cadyka Halberstama w Bobowej w 1931 r.” – Galeria Nafta -2003.
 • „Społeczność żydowska w Polsce – zwyczaje i udział w walce o Niepodległość” – Galeria Nafta – 2004.
 • „Rola Oskara Schindlera w ratowaniu krakowskich Żydów” – Synagoga Kupa -2004/2005.
 • „Dwie Rewie Marszałka Józefa Piłsudskiego: Rewia kawalerii na krakowskich Błoniach w październiku 1933 – Rewia pogrzebu w Warszawie i Krakowie w maju 1935” – Galeria Nafta – 2005.
 • „Dwa oblicza społeczności żydowskiej w Krakowie” – Synagoga Wysoka -2006/2007.
 • „Znaczenie i losy społeczności żydowskiej przedwojennego Krakowa” – Pałac Sztuki – 2006/2008.
 • „ prof. Julian Aleksandrowicz – myśli i dzieło – (1908-1988) w rocznicę  urodzin ” – Muzeum UJ Collegium Maius  – 2008.
 • „Rola przedsiębiorcy Oskara Schindlera w ratowaniu żydowskich współobywatel Krakowa”- Uniwersytet Ekonomiczny – 2009
 • Inicjator wspólnie z prof. Jackiem Purchlą iwystawy „Świat przed katastrofą” w Międzynarodowym Centrum Kultury w 2007r.

 

6.Wykładowca na dorocznych spotkaniach w Tel Awiwie „Stowarzyszenia Krakowian” w Izraelu oraz w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie.

7.Uczestnik spotkań New Cracow Friendship Society w USA oraz spotkań Schindlerowów w Miami Beach na Florydzie (2005) oraz w Nowym Jorku (2006)

8.Współautor licznych artykułów w prasie codziennej jak i w miesięcznikach kulturalnych dotyczących historii Krakowa, Uniwersytetu Jagiellońskiego, zabytków oraz wybitnych postaci (m.in. „Alma Mater”, Miesięcznik Kraków, Gazeta Krakowska, Dziennik Polski).

 1. Prezes Zarządu Fundacji „Stradomskie Centrum Dialogu”.

 

10.Inicjator upamiętnienia roli żydowskich współobywateli w historii Krakowa poprzez umieszczenie pamiątkowych tablic z uroczystym odsłonięciem przez Prezydenta Miasta Krakowa m.in.

 • Natana Grossa przy ul. Sarego 12
 • Reginy i Zygmunta Aleksandrowiczów w Domu pod Globusem na rogu ul. Basztowej i Długiej
 • Prof. Juliana Aleksandrowicza przy ul. Marii Curie – Skłodowskiej4
 • Polskiego i angielskiego napisu na macewie Sary Schenirer na terenie byłego obozu w Płaszowie
 • umieszczenie tablicy przy ul. Floriańskiej 37 w miejscu Salonu Malarzy Polskich Hernryka Frista ( w trakcie załatwiania)

11.Współudział w powstaniu i prowadzeniu uroczystości odsłonięcia ławeczki Jana Karskiego na ul. Szerokiej dnia 26 I 2016

 1. Autor licznych wydawnictw przedstawiających genealogie oraz losy przedwojenne, okupacyjne i powojenne żydowskich rodzin krakowskich m.in. Oresów, Goldmanów, Schenirerów, Aleksandrowiczów, Müllerów, Horowitzów, Meitlisów, Lauterbachów, Bosaków, Mosbergów, Allerhandów, Feldhornów.
 1. Autor obszernej monografii opisującej społeczność żydowską w Polsce oraz różne oblicza krakowskich Żydów – pt. „ Społeczność Żydowska w Polsce. Zwyczaje i udział w walce o Niepodległość”; wydanie polskie 2006 r., wydanie angielskie 2009
 2. Przygotował też trzy monografie poświęcone twórczości polsko- żydowskiego artysty Artura Szyka w tym „Statutu Kaliskiego” i „Polsko-amerykańskiego braterstwa” a także upamiętniające „Uniwersytet Jagielloński na zdjęciach i kartach pocztowych sprzed 100 lat” i „Pomnik Mikołaja Kopernika na dziedzińcu Collegium Maius UJ”.

 

 1. Był inicjatorem pierwszego wydania w Polsce książki Józefa Bau ” Czas zbezczeszczenia” w Wydawnictwie WAM, „Dzienniczka uczennic Szkoły im. Klementyny Tańskiej – Hoffmanowej” w Wyd. Austeria oraz ” Śpiewu za drutami” sióstr Karmel również w Wydawnictwie Austeria ( 2015).
 1. Równolegle z licznymi wystawami poświęconymi Oskarowi Schindlerowi i jego roli w uratowaniu przeszło 1000 współobywateli Krakowa pochodzenia żydowskiego, wydał liczne monografie dotyczące tego tematu m.in. „Oskar Schindler w oczach uratowanych przez siebie krakowskich Żydów”; wydanie polskie 2006 r., wydanie a ngielskie 2008 r. wyd. niemieckie 2014r.; „Żydowscy współobywatele Krakowa uratowani przez Oskara Schindlera ( z okazji otwarcia Muzeum na Lipowej w 2010 r.- w j. polskim i angielskim), „Oskar Schindler – Sprawiedliwy z Krakowa”, „Relacje publicystyczne o Oskarze Schindlerze”(2007) oraz „Pożegnanie Oskara Schindlera „(2014).
 1. Po otrzymaniu nagrody ” Jana Karskiego i Poli Nireńskiej” w 2009 r. przyznanej przez Żydowski Instytut Naukowy YIVO w Nowym Jorku – przygotował monografię pt. „Jan Karski – Człowiek, który chciał zatrzymać Holokaust” oraz zorganizował miesiąc Jana Karskiego w Krakowie w 2014r. i wydał ” Zapis rozmów” z tego wydarzenia z okazji odsłonięcia ławeczki Karskiego na krakowskim Kazimierzu (2016 r.)
 1. W 2015 r. po trzech latach trwania wystawy pt. „Rodziny żydowskie międzywojennego Krakowa” został wydany katalog tej wystawy obejmujący ponad 150 zdjęć i kilkadziesiąt wpisów do księgi pamiątkowej zwiedzających wystawę z całego świata m.in. z Australii, Izraela, USA i wszystkich krajów Europy.